Fonolojik Bozukluk

Fonolojik bozukluğu olan çocuklarda sıklıkla; sözcük içerisindeki seslerin yerlerini değiştirme, bazı sesleri sözcük içerisinde atma, sözcüğe ses ekleme,sözcük öbeklerinin yerini değiştirme vb. durumlara rastlanmaktadır.( /kitap/ yerine /kipat/ ) Fonolojik (Sesbilgisel) Bozukluğu olan bireylerde konuşma terapistinin test ve değerlendirmeleri sonucunda bir terapi programı oluşturulur.

Bireyin yanlış ürettiği sesler, hatalı kullanımlar, sesbilgisel hatalar tespit edilir. Seslerin özelliklerine ya da sesbilgisel sorunların varlığına göre bir program uygulanır.Birey sesleri genellemeye başladığında terapi sonlandırılır.

Randevu Alın